Hokuto No Ken: Ichigo Aji Anime Online

Hokuto No Ken: Ichigo Aji Anime Online Trailer

Episode count: 12

IMDB:

Genre: Anime

Country: Japan

Views: 366